Opcje, jakie daje test prenatalny NIFTY Plus

Poziom bezpieczeństwa NIFTY, czyli testu nieinwazyjnego wykonywanego w Blumedica jest nie do zakwestionowania. Użycie innowacyjnych technologii sprawia, że badanie jest bezpieczne dla matki i dla płodu. Nie ma niebezpieczeństwa poronienia oraz powstania infekcji wewnątrzmacicznych. Poza nieinwazyjnością do przeprowadzenia testu zachęcają: najwyższa wykrywalność oraz nad wyraz niski odsetek wyników fałszywie dodatnich. Detale w temacie badania wskazane są na witrynie https://www.blumedica.pl/test-prenatalny-nifty-poznan/ i warto się z nimi zapoznać.

Wyjątkowo chętnie pacjentki placówki zgłaszają się na to badanie, zachęcone przez lekarzy. Jeśli test wykaże wynik negatywny, rodzice mogą być spokojni. Jeżeli natomiast wynik wskazuje na podwyższone ryzyko wystąpienia choroby genetycznej, jest podstawą do rozszerzenia diagnostyki o badania inwazyjne. Nic dziwnego, że test NIFTY jest coraz chętniej robiony przez przyszłe matki. NIFTY to świetny przykład na to, że rozwój badań prenatalnych jest dynamiczny. Badania prenatalne przeprowadzane w nowocześnie funkcjonującej placówce medycznej Blumedica to testy rzetelne, przeznaczone dla kobiet oczekujących dziecka.

Decydować się na nie powinny zwłaszcza takie kobiety, które są w grupach ryzyka pojawienia się wad płodu. Próbki testu są sprawdzane w innowacyjnym laboratorium, co daje pewność skutecznie przeprowadzonego badania. Wykrywalność na poziomie wyższym aniżeli dziewięćdziesiąt dziewięć procent jest przekonywująca. Badanie rekomendowane jest dla kobiet: które mają trzydzieści pięć lat lub więcej, ze stwierdzonymi zaburzeniami chromosomów u siebie albo w rodzinie, a także u takich, u których pozostałe badania przesiewowe były już przeprowadzone w pierwszym trymestrze i podały wysokie ryzyko mutacji genetycznej. Test NIFTY może wykrywać zaburzenia genetyczne jakie wywołane są nadmiarem albo brakiem wiadomości genetycznych w DNA dziecka. Częstość występowania trisomii płodu jest związana z wiekiem matki.